Konfiguracja klientów poczty – porty, adres serwera, przykłady

Numery portów poczty dla cyber Folks

UsługaPortPort SSL
Port SMTP587465
Port POP3110995
Port IMAP143993

Uwaga: Nie zalecamy korzystania z portu 25 do usługi SMTP. Port ten jest blokowany przez większość wiodących dostawców internetowych w związku z wysyłaniem spamu. Niemniej jednak wysyłka wiadomości z wykorzystaniem portu 25 jest możliwa na naszych serwerach. Najlepiej od razu skonfigurować klienta pocztowego tak, aby do wysyłki maili wykorzystywał port 587.

Adres serwera (host) poczty dla poszczególnych usług (wybierz direct_Admin, server_Panel lub WebAs):

Artykuł dla panelu:
direct_Admin
server_Panel
WebAs

Adres serwera (host) poczty jest widoczny na belce po lewej stronie w panelu administracyjnym np.:

lub w panelu klienta w zakładce „Twoje usługi” -> „Hosting” w kolumnie „Host” przy właściwej usłudze hostingowej:
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie ser2-1-1024x177.png

Adres serwera (host) poczty jest widoczny w panelu administracyjnym w zakładce Dane konfiguracyjne np.:

Adresem serwera SMTP, POP3 i IMAP jest rekord MX domeny dowiązanej do Twojego serwera, domyślnie jest to nazwa domeny. Zasada ta obowiązuje dla połączenia zwykłego lub w przypadku jeśli posiadasz wykupiony certyfikat SSL dla adresu, który jest skonfigurowany jako MX.
Rekordy MX dla domeny podpiętej pod serwer możesz sprawdzić w panelu WebAs:

  1. Zaloguj się do panelu klienta i po lewej stronie rozwiń z menu „Twoje usługi”, wybierz zakładkę Hosting.
  2. Kliknij w przycisk „Zaloguj do WebAs”, po prawej stronie na liście, przy wybranej usłudze a zostaniesz automatycznie przekierowany do swojego panelu zarządzania serwerem.
  3. Przejdź do zakładki Usługi > DNS > Rekordy i wybierz z listy swoją domenę.
  4. Przykładowo, dla nazwy domenowej twojadomena.eu, adresem serwera SMTP/POP3/IMAP będzie właśnie twojadomena.eu
  5. Jeśli nie wykupiłeś certyfikatu lub chcesz użyć połączenia zwykłego bez szyfrowania, ale Twoja domena kieruje na inny serwer (w cyberfolks.pl używasz wyłącznie poczty) to adresem serwera poczty wychodzącej i przychodzącej będzie nadany przez nas adres. Aby uzyskać adres serwera pocztowego zaloguj się do panelu WebAs i przejdź do zakładki Usługi > Poczta
    Przykładowa konfiguracja: 

Uwagi do konfiguracji programów pocztowych

Protokół POP3
Protokół POP3 (Post Office Protocol 3) jest przeznaczony głównie do pracy w trybie „offline”. Program pocztowy po połączeniu z serwerem poczty pobiera całą nieprzeczytana korespondencję wraz z załącznikami na komputer lokalny i w zależności od konfiguracji programu pocztowego usuwa wiadomości z serwera (domyślnie) lub pozostawia na serwerze.

Protokół IMAP
Protokół IMAP (Internet Message Access Protocol) działa w inny sposób. Cała poczta przechowywana jest na serwerze w skrzynce pocztowej i w dodatkowych folderach pocztowych. Po połączeniu z serwerem na komputer lokalny transmitowane są jedynie same nagłówki wiadomości. Transmisja treści oraz załączników następuje dopiero po otwarciu danego listu, dzięki czemu możliwe jest kasowanie i filtrowanie korespondencji bez jej pobierania z serwera.

W przypadku pracy na protokole IMAP na każdym z urządzeń widzimy tą samą zawartość skrzynki.

Nazwa użytkownika i hasło
Jako nazwę użytkownika należy używać całego adresu e-mail, np. (j.kowalski@nowa-domena.pl). Konto pocztowe musi zostać oczywiście wcześniej utworzone w panelu administracyjnym. Wyjątek stanowi tutaj główne konto pocztowe o nazwie konta hostingowego. Przykładowo jeśli nasze konto hostingowe ma login lnxpl, to taka też będzie nazwa użytkownika dla tego konta pocztowego.

Wymagana autoryzacja SMTP
Do poprawnego wysyłania poczty wymagane jest włączenie autoryzacji SMTP. W kliencie pocztowym Outlook jest to opcja „Serwer SMTP wymaga uwierzytelnienia” lub w Thunderbird w Kontach pocztowych – Poczta wychodząca – w Edycji konta – należy wybrać Uwierzytelnianie: Normalne hasło.

Brak zaznaczonego uwierzytelniania może powodować przy wysyłce błąd „550 relay not permitted, authentication required”.

Certyfikat SSL jest nieautoryzowany
Usługa pocztowa jest chroniona przez certyfikat, który działa dla wszystkich subdomen, czyli jest wystawiony dla *.cyberfolks.pl. Dlatego też jeśli podamy jako adres serwera poczty przychodzącej i wychodzącej mail.nazwadomeny.pl (gdzie nazwadomeny to Twoja domena) pojawi się komunikat z ostrzeżeniem, iż certyfikat nie jest zaufany, ponieważ nie pasuje do naszej domeny. W związku z tym należy zaakceptować wyjątek bezpieczeństwa lub zainstalować certyfikat. Dlatego też zalecamy użycie adresu serwera, na którym znajduje się nasze konto hostingowe z cyberfolks.pl w nazwie.

Adres serwera pocztowego z wdrożonym certyfikatem SSL, podany jest na belce po lewej stronie w panelu administracyjnym.

Chcesz mieć pewność, że Twoja poczta jest dobrze zabezpieczona? Może Cię zainteresować artykuł na naszym blogu – Bezpieczeństwo poczty.

Łukasz Bielawski
>
Łukasz Bielawski
Zawsze chętny do pomocy. Od 10 lat zajmuje się marketingiem internetowym, z naciskiem na działania seo oraz kampanie w ekosystemie Google Ads. Prywatnie pasjonat motoryzacji.