Jak włączyć szyfrowanie wiadomości?

Aby aktywować możliwość przesyłania szyfrowanych wiadomości należy:
1. Zaloguj się do swojej skrzynki pocztowej, np. pod adresem https://poczta.cyberfolks.pl
2. Z menu u góry strony wybierz „Ustawienia”3. W sekcji „Ustawienia” wybierz „Klucze PGP” i kliknij na „+” na dole strony w kolumnie „Klucze PGP”. Jeśli masz już wygenerowane klucze PGP i chcesz z nich korzystać z poziomu webmaila możesz je zaimportować klikając w „Importuj”.4. Wybierz rozmiar klucza oraz ustaw bezpieczne hasło – to hasło może być wymagane, aby odszyfrować wiadomości – upewnij się, że zawsze będziesz mieć do niego dostęp. Następnie kliknij „Zapisz”

5. Klucze zostały wygenerowane. Jeśli chcesz wymieniać z innymi odbiorcami szyfrowane wiadomości, należy wymienić się kluczami publicznymi. Klucz możesz załączyć podczas wysyłania wiadomości w zakładce „Szyfrowanie” wybierając opcję „Załącz mój klucz publiczny”.
Jeśli chcesz przesłać szyfrowaną wiadomość i wymieniłeś już z odbiorcą klucze publiczne w zakładce „Szyfrowanie” wybierz „Szyfruj wiadomość”.

6. Aby zaimportować klucz publiczny, który przesłany został do na Twój adres mailowy w celu wymiany kluczy kliknij w wiadomości na „Importuj” przy komunikacie „Ta wiadomość zawiera załączone klucze PGP”. Klucz publiczny nadawcy tej wiadomości zostanie zapisany, co umożliwi wymianę szyfrowanych wiadomości.

Gotowe! Szyfrowanie poczty zostało aktywowane.

jak-wlaczyc-szyfrowanie-wiadomosci
>
Magdalena Pietraszek