Jak utworzyć plik ca-bundle?

Plik ca-bundle jest potrzebny podczas instalacji SSL.

Z wystawionym certyfikatem SSL będą potrzebne do instalacji również pliki certyfikatów pośredniczących oraz głównego. Wszystkie razem (prócz certyfikatu dla Twojej domeny) tworzą tzw. łańcuch, który informuje kto brał udział w procesie wystawienia i walidacji certyfikatu.

Przykładowo:

certyfikat główny – CARoot.crt
certyfikat pośredni 1 – Intermediate1.crt
certyfikat pośredni 2 – Intermediate2.crt
certyfikat pośredni 3 – Intermediate3.crt
certyfikat wystawiony dla domeny/witryny – twoja_domena.crt

Ważne: w pliku Bundle nie należy umieszczać pliku twoja_domena.crt.

Dwa sposoby łączenia plików

Za pomocą dokumentu tekstowego:

  1. otwórz wszystkie pliki w notatniku,
  2. otwórz nowy, pusty dokument tekstowy,
  3. skopiuj treść każdego pliku i wklej do pustego w kolejności: Intermediate3.crt, Intermediate2.crt, Intermediate1.crt, CARoot.crt
  4. zapisz plik jako twoja_domena.ca-bundle

Za pomocą poleceń:

  • Linux i systemy oparte na UNIX
    — cat EssentialSSLCA_2.crt ComodoUTNSGCCA.crt UTNAddTrustSGCCA.crt AddTrustExternalCARoot.crt > yourDomain.ca-bundle
  • Windows lub DOS
    — copy EssentialSSLCA_2.crt + ComodoUTNSGCCA.crt + UTNAddTrustSGCCA.crt + AddTrustExternalCARoot.crt yourDomain.ca-bundle
>
Daniel Drożdż
Marketer z wykształcenia i pasji. Certyfikowany specjalista Google Ads. Fan Automatyzacji Marketingu. Związany z rynkiem hostingowym od 2016 r. Prywatnie zrobił ponad 1200 km górskimi szlakami.