Jak skonfigurować Microsoft Poczta?

Aby prawidłowo skonfigurować konto w programie Microsoft Poczta:

 1. Dodaj nowe konto pocztowe
 2. Wybierz „Konfiguracja zaawansowana”
 3. Kliknij w „Internetowa poczta e-mail
 4. Wprowadź dane do Twojego konta dla poczty przychodzącej i wychodzącej i kliknij „Zaloguj się”
  UWAGA! Na zdjęciu z konfiguracją podano przykładową nazwę serwera poczty przychodzącej i wychodzącej. Informacje odnośnie właściwych ustawień podane są PONIŻEJ.

  Adres e-mail i Nazwa użytkownika: Podaj swój pełen adres mailowy
  Hasło: podaj hasło do swojej skrzynki
  Nazwa konta: podaj nazwę konta
  Wysyłaj wiadomości przy użyciu tej nazwy: podaj nazwę
  Serwer przychodzącej poczty e-mail oraz Serwer wychodzącej poczty e-mail (SMTP):
  Właściwy serwer poczty wychodzącej i przychodzącej znajdziesz w panelu administracyjnym hostingu w wydzielonej sekcji po lewej stronie:
  lub w panelu klienta w zakładce „Twoje usługi” -> „Hosting” w kolumnie „Host” przy właściwej usłudze hostingowej:
  Porty: porty podaj po dwukropku po nazwie serwera poczty wychodzącej i przychodzącej:
  Port SMTP: 587 (bez szyfrowania) lub 465 (szyfrowanie SSL/TLS)
  Port POP3: 110 (bez szyfrowania) lub 995 (szyfrowanie SSL/TLS)
  Port IMAP: 143 (bez szyfrowania) lub 993 (szyfrowanie SSL/TLS)
  Typ konta: IMAP lub POP3
  Checkboxy: zaznacz opcje
  „Serwer poczty wychodzącej wymaga uwierzytelnienia” oraz „Użyj tej samej nazwy użytkownika i hasła do wysyłania poczty e-mail”
  Jeśli chcesz korzystać z połączenia szyfrowanego, zaznacz wszystkie dostępne checkboxy i podaj porty właściwe dla szyfrowania SSL/TLS

  Gotowe! Twoja skrzynka mailowa powinna być teraz poprawnie obsługiwana w programie Poczta.

jak-skonfigurowac-microsoft-poczta
>
Krzysztof Przybyła