Jak skonfigurować konto w GMail?

Gmail umożliwia korzystanie ze swojego systemu jako programu obsługującego zewnętrzną skrzynkę pocztową. W tym artykule przedstawimy konfigurację oraz pokrótce dostępne opcje w aplikacji.

  1. Konfiguracja skrzynki
  2. Ustawienie stopki
  3. Ustawienie filtrów
  4. Wysyłanie wiadomości z dodanego adresu

1. Konfiguracja skrzynki:

> Po zalogowaniu do Gmail wybieramy ustawienia:
https://cyberfolks.pl/wp-content/uploads/2021/03/obraz.png.webp
> Następnie „Konta i importowanie” > „Dodaj konto pocztowe”:
> Wprowadzamy nazwę skrzynki pocztowej w domenie, utworzonej w panelu DirectAdmin:
https://cyberfolks.pl/wp-content/uploads/2021/03/obraz-2.png
https://cyberfolks.pl/wp-content/uploads/2021/03/obraz-3.png
> Wprowadzamy dane dostępowe do skrzynki pocztowej:

UWAGA! Zdjęcie zawiera przykładowy serwer POP. Właściwy serwer poczty wychodzącej i przychodzącej znajdziesz w panelu administracyjnym hostingu w wydzielonej sekcji po lewej stronie:

lub w panelu klienta w zakładce „Twoje usługi” -> „Hosting” w kolumnie „Host” przy właściwej usłudze hostingowej:

> Jeżeli chcemy wysyłać wiadomości z tej skrzynki, wybieramy opcję:
https://cyberfolks.pl/wp-content/uploads/2021/03/obraz-7.png
> W kolejnym kroku możemy ustawić nazwę skrzynki:
https://cyberfolks.pl/wp-content/uploads/2021/03/obraz-8.png
> Teraz uzupełniamy konfigurację SMTP i klikamy „Dodaj konto”:

UWAGA! Zdjęcie zawiera przykładowy serwer SMTP. Dla poczty wychodzącej wprowadź ten sam serwer poczty, co dla poczty przychodzącej.

Po zakończeniu konfiguracji, poczta zostanie pobrana i skrzynka będzie widoczna w ustawieniach Gmail:
https://cyberfolks.pl/wp-content/uploads/2021/03/obraz-10.png

2. Ustawienie stopki:

> W sekcji Ustawienia wybieramy opcję Ogólne, następnie przewijamy niżej i wybieramy opcję Utwórz nową:
https://cyberfolks.pl/wp-content/uploads/2021/09/obraz.png.webp
> Teraz nadajemy nazwę naszemu podpisowi i wprowadzamy treść:
https://cyberfolks.pl/wp-content/uploads/2021/09/obraz-1.png.webp
> Wybieramy, dla jakich wiadomości nasz podpis ma być załączany:
https://cyberfolks.pl/wp-content/uploads/2021/09/obraz-2.png.webp
> Zmiany zapisujemy na dole strony przyciskiem Zapisz zmiany, od teraz nasze maile będą opatrzone ustawionym podpisem.

3. Ustawienie filtrów:

> W sekcji Ustawienia wybieramy opcję Filtry i zablokowane adresy:
https://cyberfolks.pl/wp-content/uploads/2021/09/obraz-3.png
> Wybieramy opcję Utwórz nowy filtr i wprowadzamy potrzebne dane, które chcemy filtrować i klikamy Dalej:
https://cyberfolks.pl/wp-content/uploads/2021/09/obraz-4.png.webp
> Wskazujemy, co ma się stać z wiadomością zakwalifikowaną do filtra i zatwierdzamy przez Utworzenie filtra:
https://cyberfolks.pl/wp-content/uploads/2021/09/obraz-5.png.webp

4. Wysyłanie wiadomości z dodanego adresu:

> Podczas tworzenia wiadomości wybieramy z listy rozwijalnej adres, z jakiego chcemy wysłać daną wiadomość:
https://cyberfolks.pl/wp-content/uploads/2021/09/obraz-6.png.webp
> Po wybraniu skrzynki, zostanie wklejony również podpis do niej przypisany, który zobaczy odbiorca wiadomości.

jak-skonfigurowac-konto-w-gmail
>
Tomasz Gałązka