Jak skonfigurować konto mailowe w aplikacji mobilnej Gmail?

Aplikacja mobilna Gmail umożliwia korzystanie ze swojego systemu jako programu obsługującego zewnętrzną skrzynkę pocztową. W tym artykule przedstawimy konfigurację konta mailowego, utrzymywanego na naszych serwerach w aplikacji Gmail.

Aby prawidłowo skonfigurować konto w aplikacji Gmail:
1. W aplikacji kliknij opcję ustawień w prawym górnym rogu i wybierz opcję „Dodaj kolejne konto”

2. Jako typ konta wybierz „Inne”:

3. Wprowadź swój adres mailowy – na zdjęciu przedstawiony jest przykład. Następnie kliknij opcję „Konfiguracja ręczna”

4. Jako typ konta najlepiej wybierz „Osobiste (IMAP)”

5. Uzupełnij hasło i kliknij „Dalej”

6. Uzupełnij nazwę serwera poczty przychodzącej.
UWAGA! Właściwy serwer poczty wychodzącej i przychodzącej znajdziesz w panelu administracyjnym hostingu w wydzielonej sekcji po lewej stronie:

lub w panelu klienta w zakładce „Twoje usługi” -> „Hosting” w kolumnie „Host” przy właściwej usłudze hostingowej:

Przykład uzupełnienia konfiguracji w aplikacji, po podaniu serwera kliknij „Dalej”:

7. Ten sam serwer poczty podaj również dla ustawień poczty wychodzącej i kliknij „Dalej”:

8. Ustaw częstotliwość synchronizacji oraz pozostałe parametry i kliknij „Dalej”:


9. Uzupełnij jeszcze swoje imię i nazwisko, które będą widoczne w wysłanych wiadomościach. Kliknij „Dalej”

Gotowe! Twoje konto zostało pomyślnie dodane do aplikacji Gmail.

jak-skonfigurowac-konto-mailowe-w-aplikacji-mobilnej-gmail
>
Magdalena Pietraszek