Jak przekierować domenę z OVH.pl na serwer w cyberfolks.pl?

Jeśli chcesz, aby strona i poczta w domenie, którą zakupiłeś w ovh.pl była utrzymywana na serwerze w cyberfolks.pl, najlepiej skierować strefę DNS na nasze serwery. Jeśli z serwera cyberfolks.pl ma odpowiadać tylko poczta lub strona w Twojej domenie, możesz skierować do nas tylko konkretne rekordy.

Logowanie do ovh.pl

1. Wejdź na stronę ovh.pl i zaloguj się do panelu klienta

2. Wybierz dziale „Moje produkty i usługi” wybierz właściwą domenę
3. Po przejściu do ustawień domeny w sekcji „Bezpieczeństwo” wyłącz opcję „Zabezpieczenie DNS – DNSSEC”

4. Przed przejściem do kolejnych kroków wybierz ścieżkę postępowania:

  • Jeśli chcesz, aby strona i poczta w domenie, którą zakupiłeś w ovh.pl była utrzymywana na serwerze w cyberfolks.pl, możesz skierować ją na na nasze serwery DNS -> przejdź do sekcji Opcja nr 1- Skierowanie strefy DNS na serwery cyberfolks.pl
  • Jeśli z serwera cyberfolks.pl ma odpowiadać tylko poczta lub strona w Twojej domenie, możesz skierować do nas tylko konkretne rekordy -> przejdź do sekcji Opcja nr 2 – Wydelegowanie poszczególnych rekordów na serwery w cyberfolks.pl

Opcja 1 – Skierowanie strefy DNS na serwery cyberfolks.pl

1. W panelu wybierz „Serwery DNS”

2. Wybierz opcję „Zmień serwery DNS”

3. Wprowadź DNSy cyberfolks.pl:
ns1.cyberfolks.pl
ns2.cyberfolks.pl
ns3.cyberfolks.pl
jak na zdjęciu i zapisz zmiany klikając w „Zastosuj konfigurację”

Gotowe! Po odczekaniu propagacji nowych rekordów Twoja domena będzie skierowana na serwery cyberfolks.pl.


Opcja 2 – Wydelegowanie poszczególnych rekordów na serwery w cyberfolks.pl

1. W panelu wybierz „Strefa DNS”

2. Po prawej stronie wybierz opcję „Dodaj rekord”

Poniżej opisano proces dodawania rekordów A i MX dla domeny, jeśli posiadasz już takie rekordy, kierujące na inną usługę możesz skorzystać z jednej z dwóch opcji:

a) usuń te rekordy korzystając z opcji „Usuń rekord”, aby nie powodować duplikatów i dodaj je ponownie według instrukcji poniżej
b) edytuj obecne rekordy (podając dane wg poniższych instrukcji) po kliknięciu w opcję „Zmień rekord”


Skierowanie strony na serwer w cyberfolks.pl

Jeśli chcesz, aby strona odpowiadała z serwera w cyberfolks.pl, nie zmieniając konfiguracji pozostałych rekordów, usuń obecne rekordy A dla domeny twojadomena.pl i subdomeny www.twojadomena.pl i dodaj je ponownie, wskazując IP serwera w cyberfolks.pl.

W panelu administracyjnym hostingu po lewej stronie znajdziesz IP serwera, na który należy skierować domenę:

Uwaga! Zdjęcie zawiera przykładowy adres IP – właściwy adres znajdziesz w panelu administracyjnym swojego hostingu.

Jeśli kierujesz na nasz serwer główną domenę twojadomena.pl pole „Subdomena” pozostaw puste.
Wraz z domeną warto przekierować również subdomenę www.twojadomena.pl, w tym celu w polu „Subdomena” wpisz www – nazwa domeny zostanie dopisana automatycznie.
Uzupełnij pole „Adres docelowy”, podając w nim IP swojego serwera w cyberfolks.pl


Kliknij „Dalej” i w kolejnym kroku potwierdź zapisane zmiany.

Skierowanie poczty na serwer w cyberfolks.pl

Jeśli chcesz skierować tylko pocztę na serwery cyberfolks.pl, skieruj subdomenę mail.twojadomena.pl rekordem A na IP serwera w cyberfolks.pl, a następnie wskaż rekord MX na tą subdomenę.
W tym celu dodać rekord typu A dla subdomeny mail.twojadomena.pl, jak opisano powyżej.
Aby dodać rekord MX, wybierz opcję „Dodaj rekord”, wybierz typ MX:

Wprowadź poniższą konfigurację:
Subdomena: pozostaw to pole puste, jeśli delegujesz do nas pocztę dla głównej domeny
Priorytet: 10
Adres docelowy: mail.twojadomena.pl. (pamiętaj o kropce na końcu, kończącej rekord)

Kliknij „Dalej” i w kolejnym kroku potwierdź zapisane zmiany.

Delegując pocztę do cyberfolks.pl, dodaj również rekord SPF – zgodnie z instrukcją poniżej:

Zaznacz pola wskazane na zdjęciu poniżej:

W polu „include” warto również dopisać spf.cyberfolks.pl:

Jeśli chodzi o klucz DKIM,w panelu administracyjnym na naszym hostingu najlepiej wygenerować klucz DKIM zgodnie z instrukcją: https://cyberfolks.pl/pomoc/jak-wygenerowac-klucz-dkim/ (jeśli klucz jest włączony, aby ponownie wygenerować klucz należy go wyłączyć i włączyć).
Rekord DKIM (wpis dla x._domainkey.twojadomena.pl) odnajdziesz w panelu hostingu w Serwer www i domeny -> Edycja strefy DNS – jest to wpis o przykładowej wartości jak na screenie poniżej:

Pamiętaj, aby w polu nazwy rekordu dla DKIM wpisz x._domainkey.twojadomena.pl – gdzie twojadomena.pl to nazwa Twojej domeny.

Gotowe! Po odczekaniu propagacji nowych rekordów Twoja domena będzie skierowana na serwery cyberfolks.pl. Po kilku godzinach od wprowadzenia rekordów możesz zwrócić się do nas na wsparcie@cyberfolks.pl lub poprzez czat o weryfikację poprawności konfiguracji.

jak-przekierowac-domene-z-ovh-pl-na-serwer-w-cyberfolks-pl
>
Magdalena Pietraszek