Jak przekierować domenę z home.pl na serwer w cyberfolks.pl?

Jeśli chcesz, aby strona i poczta w domenie, którą zakupiłeś w home.pl była utrzymywana na serwerze w cyberfolks.pl, najlepiej skierować strefę DNS na nasze serwery. Jeśli z serwera cyberfolks.pl ma odpowiadać tylko poczta lub strona w Twojej domenie, możesz skierować do nas tylko konkretne rekordy.

Logowanie do home.pl

1. Wejdź na stronę home.pl i zaloguj się do panelu klienta

2. W panelu po lewej stronie wybierz „Domeny” i wybierz z listy odpowiednią domenę

3. Po przejściu do ustawień domeny wyłącz opcję „DNSSec”

4. Przed przejściem do kolejnych kroków wybierz ścieżkę postępowania:

  • Jeśli chcesz, aby strona i poczta w domenie, którą zakupiłeś w home.pl była utrzymywana na serwerze w cyberfolks.pl, możesz skierować ją na na nasze serwery DNS -> przejdź do sekcji Opcja nr 1- Skierowanie strefy DNS na serwery cyberfolks.pl
  • Jeśli z serwera cyberfolks.pl ma odpowiadać tylko poczta lub strona w Twojej domenie, możesz skierować do nas tylko konkretne rekordy -> przejdź do sekcji Opcja nr 2 – Wydelegowanie poszczególnych rekordów na serwery w cyberfolks.pl

Opcja 1 – Skierowanie strefy DNS na serwery cyberfolks.pl

1. W panelu w sekcji „Hosting DNS” wybierz opcję „Ustaw zewnętrzne serwery DNS”

2. Wprowadź DNSy cyberfolks.pl:
ns1.cyberfolks.pl
ns2.cyberfolks.pl
ns3.cyberfolks.pl
jak na zdjęciu i zapisz zmiany klikając w „OK”

Gotowe! Po odczekaniu propagacji nowych rekordów Twoja domena będzie skierowana na serwery cyberfolks.pl.

Opcja 2 – Wydelegowanie poszczególnych rekordów na serwery w cyberfolks.pl

1. W panelu wybierz „Zarządzaj rekordami DNS”
UWAGA! Jeśli chcesz zarządzać rekordami DNS w home.pl pamiętaj, że Twoja domena musi mieć ustawione serwery DNS home.pl

Poniżej opisano proces dodawania rekordów A i MX dla domeny, jeśli posiadasz już takie rekordy, kierujące na inną usługę możesz skorzystać z jednej z dwóch opcji:
a) usuń te rekordy wybierając przy danym rekordzie „Opcje”, a następnie „Usuń”, aby nie powodować duplikatów i dodaj je ponownie według instrukcji poniżej
b) edytuj obecne rekordy (podając dane wg poniższych instrukcji) po kliknięciu w „Opcje”, a następnie „Edytuj”

Skierowanie strony na serwer w cyberfolks.pl

Jeśli chcesz, aby strona odpowiadała z serwera w cyberfolks.pl, nie zmieniając konfiguracji pozostałych rekordów, usuń obecne rekordy A dla domeny domena.pl i subdomeny www.domena.pl i dodaj je ponownie, wskazując IP serwera w cyberfolks.pl.
W panelu administracyjnym hostingu po lewej stronie znajdziesz IP serwera, na który należy skierować domenę:

Uwaga! Zdjęcie zawiera przykładowy adres IP – właściwy adres znajdziesz w panelu administracyjnym swojego hostingu.
Jeśli kierujesz na nasz serwer główną domenę domena.pl pole „Host” pozostaw puste – pozwala ono na delegowanie subdomen Twojej domeny. Uzupełnij pole „Adres IPv4”, podając w nim IP swojego serwera w cyberfolks.pl. Zapisz wprowadzone zmiany.

Wraz z domeną warto przekierować również subdomenę www.domena.pl, w tym celu podczas dodawania nowego rekordu A dla domeny lub edytowania obecnego rekordu subdomeny www.domena.pl w polu „Host” wpisz www – nazwa domeny zostanie dopisana automatycznie.

Skierowanie poczty na serwer w cyberfolks.pl

Jeśli chcesz skierować tylko pocztę na serwery cyberfolks.pl, skieruj subdomenę mail.twojadomena.pl rekordem A na IP serwera w cyberfolks.pl zgodnie z powyższą instrukcją modyfikowania rekordów A domeny, a następnie wskaż rekord MX na tą subdomenę.
Aby dodać rekord MX, wybierz opcję „Dodaj rekord” i wybierz typ MX lub edytuj istniejący rekord MX. Wprowadź poniższą konfigurację:
Host serwera poczty: mail.twojadomena.pl
Priorytet: 10
Host: pozostaw puste, jeśli delegujesz pocztę w domenie, a nie subdomenie
Zapisz wprowadzone zmiany.

Delegując pocztę do cyberfolks.pl, dodaj również rekord SPF – zgodnie z instrukcją poniżej:
Typ rekordu: TXT
Wartość tekstowa: v=spf1 a mx include:_spf.cyberfolks.pl -all
Host: pozostaw puste, jeśli konfigurujesz pocztę w głównej domenie.

Jeśli chodzi o klucz DKIM,w panelu administracyjnym na naszym hostingu najlepiej wygenerować klucz DKIM zgodnie z instrukcją: https://cyberfolks.pl/pomoc/jak-wygenerowac-klucz-dkim/ (jeśli klucz jest włączony, aby ponownie wygenerować klucz należy go wyłączyć i włączyć).
Rekord DKIM (wpis dla x._domainkey.twojadomena.pl) odnajdziesz w panelu hostingu w Serwer www i domeny -> Edycja strefy DNS – jest to wpis o przykładowej wartości jak na screenie poniżej:

Rekord powinien być dodany następująco:

Gotowe! Po odczekaniu propagacji nowych rekordów Twoja domena będzie skierowana na serwery cyberfolks.pl. Po kilku godzinach od wprowadzenia rekordów możesz zwrócić się do nas na wsparcie@cyberfolks.pl lub poprzez czat o weryfikację poprawności konfiguracji.

jak-przekierowac-domene-z-home-pl-na-serwer-w-cyberfolks-pl
>
Magdalena Pietraszek