Jak dodać kolejny autoryzowany adres mailowy i zmienić ustawienia powiadomień mailowych?

Podczas zakładania konta w panelu klienta możesz podać jeden adres mailowy główny, na który będziemy wysyłać proformy, faktury VAT oraz informacje związane z pracami na serwerach. Możesz też dodać kolejny adres mailowy do innej osoby, na który takie informacje będą wysyłane – taki dodany adres mailowy uznamy za autoryzowany, w związku z czym z dodanego adresu mailowego będziemy mogli przyjąć zgłoszenia do realizacji.

1. Zaloguj się do panelu klienta panel.cyberfolks.pl
2. Po lewej stronie rozwiń menu „Twoje dane”. Następnie wybierz zakładkę „Główne dane”.

3. Wybierz opcję: „+ Dodaj kontakt do powiadomień”

4. Uzupełnij dane i zapisz. Możesz dodać również drugi numer telefonu, ale nie jest to obowiązkowe.

5. Po dodaniu nowego kontaktu możesz ustawić jakie powiadomienia mamy wysyłać na ten adres, a jakie nie. Domyślnie aktywne są powiadomienia Finansowe i Techniczne, możesz również wybrać opcję wysyłania jedynie samych faktur VAT bez powiadomień dotyczących wygasania usług (opcja „Tylko Faktury VAT”) i zaznaczyć lub odznaczyć zgody marketingowe.

6. Domyślne aktywna jest również autoryzacja do kontaktu mailowego z nami. Możesz dezaktywować autoryzację dla danego użytkownika w kolumnie „Autoryzowany”

7. Możesz też edytować dodane kontakty, zmieniając adres mailowy lub dodając później numer telefonu, klikając w przycisk „Więcej”

Gotowe!

jak-dodac-lub-zmienic-autoryzowany-upowazniony-adres-e-mail
>
Alisa Łaska