Import i eksport kontaktów z webmaila

1. Zaloguj się do skrzynki pocztowej, której kontakty chcesz eksportować/importować.

2. Przejdź do sekcji Kontakty w prawym górnym rogu.

Eksport kontaktów

3.1. Wybierz grupę kontaktów, którą chcesz wyeksportować. Jeśli chcesz wyeksportować wybrane kontakty, przytrzymaj klawisz CTRL i zaznacz kontakty do wyeksportowania, następnie kliknij w strzałkę w dół obok „Eksportuj” i wybierz opcję „Eksportuj zaznaczone”. W celu eksportu wszystkich kontaktów wybierz opcję Eksportuj -> „Eksportuj wszystkie”.

Import kontaktów

4.1. Wybierz opcję Importuj oraz wskaż plik, w którym znajdują się kontakty do importu – zalecamy import pliku w formacie .vcf

import-i-eksport-kontaktow-z-webmaila
>
Damian Pietraszek