Fatal error: Allowed memory size of

Błąd taki występuje w momencie gdy skrypt przekracza przyznani limit pamięci dla skryptu.


Oto przykład treści błędu:
Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 54 bytes)

Jak rozwiązać problem?

– zwiększyć parametr memory_limit dla konkretnej wersji PHP (DirectAdmin > PHP – ustawienia globalne > Options): https://cyberfolks.pl/pomoc/jak-zmienic-parametry-php/
– zoptymalizować skrypt generujący błąd
– wyłączyć zbędne dodatki w skrypcie, co zmniejszy wykorzystanie pamięci

fatal-error-allowed-memory-size-of
>
Tomasz Gałązka