Jak dodać konto pocztowe w Mozilla Thunderbird?

 Zapraszamy do zapoznania się z wideo – Jak dodać konto pocztowe w Mozilla Thunderbird

W celu dodania nowego konta pocztowego:
1. Otwórz program Mozilla Thunderbird
2. Przejdź do menu konfiguracji. W tym celu po prawej stronie kliknij na 3 poziomie kreski i wybierz opcję „Konfiguracja kont” lub kliknij prawym przyciskiem myszy na nazwę dodanej do Thunderbird skrzynki i wybierz z menu „Ustawienia”

3. W otwartej konfiguracji kont w lewym dolnym rogu wybierz „Czynności”, następnie wybierz opcję „Dodaj konfigurację konta pocztowego”
4. Podaj dane do konta – imię i nazwisko, adres mailowy i hasło do skrzynki mailowej. Następnie wybierz opcję „Konfiguruj ręcznie”

5. Uzupełnij dane do konta i kliknij „Gotowe”:

Adres serwera (host) poczty dla poszczególnych usług (wybierz direct_Admin, server_Panel lub WebAs)
UWAGA! Na zdjęciach z konfiguracją podano przykładową nazwę serwera poczty przychodzącej i wychodzącej.

Artykuł dla panelu:
direct_Admin
server_Panel
WebAs

Właściwy serwer poczty wychodzącej i przychodzącej znajdziesz w panelu administracyjnym hostingu w wydzielonej sekcji po lewej stronie:

lub w panelu klienta w zakładce „Twoje usługi” -> „Hosting” w kolumnie „Host” przy właściwej usłudze hostingowej:

Adres serwera (host) poczty jest widoczny w panelu administracyjnym w zakładce Dane konfiguracyjne np.:

Adresem serwera SMTP, POP3 i IMAP jest rekord MX domeny dowiązanej do Twojego serwera, domyślnie jest to nazwa domeny. Zasada ta obowiązuje dla połączenia zwykłego lub w przypadku jeśli posiadasz wykupiony certyfikat SSL dla adresu, który jest skonfigurowany jako MX.
Rekordy MX dla domeny podpiętej pod serwer możesz sprawdzić w panelu WebAs:

  1. Zaloguj się do panelu klienta i po lewej stronie rozwiń z menu „Twoje usługi”, wybierz zakładkę Hosting.
  2. Kliknij w przycisk „Zaloguj do WebAs”, po prawej stronie na liście, przy wybranej usłudze a zostaniesz automatycznie przekierowany do swojego panelu zarządzania serwerem.
  3. Przejdź do zakładki Usługi > DNS > Rekordy i wybierz z listy swoją domenę.
  4. Przykładowo, dla nazwy domenowej twojadomena.eu, adresem serwera SMTP/POP3/IMAP będzie właśnie twojadomena.eu
  5. Jeśli nie wykupiłeś certyfikatu lub chcesz użyć połączenia zwykłego bez szyfrowania, ale Twoja domena kieruje na inny serwer (w cyberfolks.pl używasz wyłącznie poczty) to adresem serwera poczty wychodzącej i przychodzącej będzie nadany przez nas adres. Aby uzyskać adres serwera pocztowego zaloguj się do panelu WebAs i przejdź do zakładki Usługi > Poczta
    Przykładowa konfiguracja:

Właściwa konfiguracja portów:
Port SMTP: 587 (bez szyfrowania) lub 465 (szyfrowanie SSL/TLS)
Port POP3: 110 (bez szyfrowania) lub 995 (szyfrowanie SSL/TLS)
Port IMAP: 143 (bez szyfrowania) lub 993 (szyfrowanie SSL/TLS)

Uwierzytelnianie: Przy konfiguracji szyfrowanej SSL/TLS wybierz metodę uwierzytelniania „Normalne hasło”, natomiast przy konfiguracji nieszyfrowanej wybierz „Hasło przesyłane otwartym tekstem”.
Nazwa użytkownika: Jako nazwę użytkownika podaj pełen adres mailowy.

Przykładowa konfiguracja:

UWAGA! Na zdjęciu z konfiguracją podano przykładową nazwę serwera poczty przychodzącej i wychodzącej. Właściwe dla siebie dane znajdziesz zgodnie z wcześniej podanymi informacjami w zakładkach – direct_Admin, server_Panel lub WebAs.

Gotowe! Od teraz możesz korzystać ze skrzynki za pomocą Mozilla Thunderbird.

dodanie-skrzynki-mailowej-do-mozilla-thunderbird
>
Magdalena Pietraszek