Czym jest pełna nazwa domenowa (Fully Qualified Domain Name – FQDN)?

Pełna nazwa domenowa (Fully Qualified Domain Name – FQDN) to adres, dla którego wystawiany jest certyfikat SSL. Jest to pełna nazwa domenowa, która określa położenie danego węzła w systemie DNS. Fully Qualified Domain Name podawana jest przy generowaniu pliku CSR.

Przykładowo:

Jeżeli ochrona SSL ma obejmować stronę https://panel.cyberfolks.pl/platnosci.html FQDN dla niej to panel.cyberfolks.pl

FQDN nie obejmuje znaków innych niż „.” i „-”.

>
Daniel Drożdż
Marketer z wykształcenia i pasji. Certyfikowany specjalista Google Ads. Fan Automatyzacji Marketingu. Związany z rynkiem hostingowym od 2016 r. Prywatnie zrobił ponad 1200 km górskimi szlakami.