Błąd wierszy w phpmyadmin

Brak możliwości edycji wierszy tabel, powoduje wyświetlenie komunikatu:
Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available.

Przy wierszach brak jest widocznych ikon do edycji:

Wynika to z struktury tabeli i braku unikalnej kolumny. Można dodać dodatkową kolumnę:

Następnie nazwę kolumny i zaznaczając opcję „A_I”:


Po zapisaniu zmian edycja będzie dostępna:

blad-wierszy-w-phpmyadmin
>
Tomasz Gałązka