Błąd 1045 phpMyAdmin

  • Najczęstsze błędy/limity
  • Serwery

Jeżeli podczas logowania do bazy danych wyświetli się błąd 1045, oznacza to, iż podaliśmy błędny login użytkownika bazy lub jego hasło. W takim przypadku należy poprawić dane i podać prawidłowe.

W przypadku gdy nie pamiętamy danych, to po zalogowaniu do DirectAdmin i wybraniu opcji „Menadżer Baz MySQL” jest możliwość zmiany hasła danego użytkownika bazy danych.

Błąd może wyglądać jak na poniższym zrzucie:

blad1045-pma
blad-1045-phpmyadmin
>
Tomasz Gałązka
Szukaj
Generic filters