Błąd 1045 phpMyAdmin

Jeżeli podczas logowania do bazy danych wyświetli się błąd 1045, oznacza to, iż podaliśmy błędny login użytkownika bazy lub jego hasło. W takim przypadku należy poprawić dane i podać prawidłowe.

Błąd może wyglądać jak na poniższym zrzucie:

blad1045-pma

W przypadku gdy nie pamiętamy danych, to po zalogowaniu do DirectAdmin i wybraniu opcji „Zarządzanie MySQL” w dziale „Bazy danych” jest możliwość zmiany hasła danego użytkownika bazy danych:

Po kliknięciu w daną bazę danych wyświetli się lista jej użytkowników, gdzie będziesz mógł dla wybranego użytkownika zmienić hasło.
Uwaga! Jeśli Twoja strona łączy się z bazą danych za pomocą nazwy tego użytkownika i przypisanego mu hasła, pamiętaj aby w plikach strony również zaktualizować hasło użytkownika po jego zmianie.

Możesz też utworzyć nowego użytkownika do danej bazy: https://cyberfolks.pl/pomoc/jak-dodac-nowego-uzytkownika-do-bazy-danych/

blad-1045-phpmyadmin
>
Tomasz Gałązka