Jak zmienić dane do faktury VAT?

W panelu klienta możesz samodzielnie dodać inne dane do faktury VAT i zmienić je na już wystawionej proformie lub też przypisać je na stałe do wystawiania faktur VAT. Mogą to być dane innej firmy czy fundacji, ale pamiętaj, że właścicielem usług jest osoba lub firma, na którą założone jest konto klienckie (Główne dane).

Najpierw dodaj nowe dane, na które chcesz otrzymać fakturę VAT.

Zaloguj się do panelu klienta panel.cyberfolks.pl

Po lewej stronie rozwiń zakładkę Twoje dane. Następnie wybierz zakładkę Fakturowe.

Niżej kliknij : + Dodaj dane. Uzupełnij wszystkie pola i zapisz.

Po dodaniu nowych danych możesz ustawić je jako domyślne dane fakturowe dla wszystkich usług.

Wejdź ponownie w zakładkę Twoje dane -> Fakturowe

Wybierz opcję Zmień i z listy wybierz docelowe dane do wystawiania faktur VAT. Po zapisaniu zmian faktury VAT będziemy domyślnie wystawiać na wybrane dane.

Jeśli otrzymałeś już proformę na przedłużenie usługi i chcesz zmienić dane tylko dla tej jednej proformy, a nie dla wszystkich usług na koncie, to możesz dodać nowe dane do faktury VAT i zmienić je na jednej proformie.

Zaloguj się do panelu klienta panel.cyberfolks.pl

Po lewej stronie rozwiń menu Rozliczenia i wybierz zakładkę Zamówienia/Pro-Forma

Wybierz proformę, dla której chcesz zmienić dane i kliknij w jej numer. Pod numerem proformy kliknij w ikonę do zmiany danych.

Z rozwijanej listy wybierz dane, na które chcesz otrzymać fakturę VAT do tej proformy.

Jeśli dane odbiorcy tej faktury VAT będą inne niż nabywcy (dotyczy jednostek administracji publicznej), to zaznacz pole „Dane odbiorcy inne niż powyższe dane do faktury”, a następnie z listy rozwijanej wybierz docelowe dane odbiorcy.

jak-zmienic-dane-do-faktury-vat
>
Kasia Bielawska