Jak przekierować domenę z az.pl na serwer w cyberfolks.pl?

Jeśli chcesz, aby strona i poczta w domenie, którą zakupiłeś w az.pl była utrzymywana na serwerze w cyberfolks.pl, najlepiej skierować strefę DNS na nasze serwery. Jeśli z serwera cyberfolks.pl ma odpowiadać tylko poczta lub strona w Twojej domenie, możesz skierować do nas tylko konkretne rekordy.

Logowanie do az.pl

  1. Wejdź na stronę az.pl i zaloguj się do panelu klienta

2 W panelu po lewej stronie wybierz „Domeny”

Wybierz z listy domen odpowiednią domenę
4 Po przejściu do ustawień domeny wyłącz obsługę DNSSec dla domeny, jeśli masz uruchomioną tą usługę

Opcja 1 – Skierowanie strefy DNS na serwery cyberfolks.pl

W dziale „Hosting DNS” kliknij na „Czynności” i wybierz „Aktualizuj serwery DNS”

6 Wprowadź DNSy cyberfolks.pl:
ns1.cyberfolks.pl
ns2.cyberfolks.pl
ns3.cyberfolks.pl
jak na zdjęciu i zapisz zmiany.

Opcja 2 – Wydelegowanie poszczególnych rekordów na serwery w cyberfolks.pl

Po przejściu do ustawień domeny w sekcji „Hosting DNS” kliknij na „Czynności” i wybierz „Zarządzaj rekordami DNS”

Uwaga! Aby móc wydelegować poszczególne rekordy DNS z poziomu panelu klienta w az.pl na serwery cyberfolks.pl, strefa DNS musi kierować na serwery az.pl

Jeśli chcesz dodać nowy rekord, skorzystaj z opcji „Dodaj nowy rekord”
W celu edytowania lub usunięcia zawartości obecnych obecnych rekordów, wybierz „Opcje”, a następnie „Edytuj/Usuń”.

Skierowanie strony na serwer w cyberfolks.pl
Jeśli chcesz, aby strona odpowiadała z serwera w cyberfolks.pl, nie zmieniając konfiguracji pozostałych rekordów, usuń obecne rekordy A dla domeny domena.pl i subdomeny www.domena.pl i dodaj je ponownie lub edytuj, wskazując IP serwera w cyberfolks.pl.
W panelu administracyjnym hostingu po lewej stronie znajdziesz IP serwera, na który należy skierować domenę:

UWAGA! Zdjęcie zawiera przykładowy adres IP – właściwy adres znajdziesz w panelu administracyjnym swojego hostingu.

Skierowanie poczty na serwer w cyberfolks.pl
Jeśli chcesz skierować tylko pocztę na serwery cyberfolks.pl, skieruj subdomenę mail.domena.pl rekordem A na IP serwera w cyberfolks.pl, a następnie wskaż rekord MX na tą subdomenę.
W tym celu dodać rekord typu A dla subdomeny mail.domena.pl, jak na rysunku poniżej

Gotowe! Po odczekaniu propagacji nowych rekordów Twoja domena będzie skierowana na serwery cyberfolks.pl. Po kilku godzinach od wprowadzenia rekordów możesz zwrócić się do nas na wsparcie@cyberfolks.pl lub poprzez czat o weryfikację poprawności konfiguracji.

jak-przekierowac-domene-z-az-pl-na-serwer-w-cyberfolks-pl
>
Kasia Bielawska