Konwerter SSL

Zamień pliki 6 formatów. Do wyboru: PEM, DER, PKCS#7, P7B, PKCS#12, PFX

Konwertowanie pliku PEM lub P7B na PFX

  1. Wybierz obecny format pliku, tj. PEM lub P7B.
  2. Wybierz plik certyfikatu i klucza prywatnego ze swojego komputera.
  3. Utwórz dowolne hasło.
  4. Opcjonalnie dodaj pozostałe certyfikaty: główny i pośrednie.
  5. Zatwierdź klikając Konwertuj.

Konwertowanie pliku PFX z powrotem na PEM

  1. Wybierz obecny format pliku, tj. PFX.
  2. Wybierz plik certyfikatu ze swojego komputera.
  3. Wprowadź utworzone wcześniej hasło.
  4. Zatwierdź klikając Konwertuj.
Podczas uruchamiania szyfrowania SSL w witrynie, każdy serwer wymaga innego rodzaju pliku z certyfikatem.
Dzięki konwerterowi łatwo i szybko zmienisz pliki 6 formatów na taki, jaki jest wymagany. Do wyboru masz: PEM, DER, PKCS#7, P7B, PKCS#12 i PFX.
Obecny format
Zmiana na
Certyfikat