Informacje prasowe

Materiały do pobrania i multimedia

Zarząd i kluczowi pracownicy

Pobierz zdjęcie (.jpg)

Jakub Dwernicki

Jakub jest prezesem i założycielem R22, holdingu notowanego na GPW, dostarczającego produkty cyfrowe dla ponad 340 tys. klientów na całym świecie. Jest także założycielem cyber_Folks, jednej z wiodących firm hostingowych w regionie CEE oraz członkiem rady nadzorczej Vercom, globalnego dewelopera platform komunikacyjnych w chmurze (CPaaS) oraz Profitroom, platformy rezerwacji premium dla hoteli (SaaS).

Jakub ma duże doświadczenie w budowaniu firm cyfrowych zorientowanych na konsumenta (>70% NPS). Specjalizuje się w przeskalowaniu firm poprzez wdrażanie kompleksowych strategii w obszarach rozwoju biznesu i produktów, marketingu, sprzedaży i ustalania cen.

Jakub ma również na swoim koncie sukcesy w pozyskiwaniu kapitału, będąc po obu stronach tego procesu. W swojej ponad 20-letniej karierze zawodowej brał udział w 2 IPO (R22 w 2017 i Vercom w 2021) oraz w ponad 50 transakcjach inwestycyjnych i M&A. Ostatnio Jakub uczestniczył w akwizycji MailerLite (jednej z największych polskich inwestycji technologicznych – 400 mln zł).

Jakub wierzy w siłę przedsiębiorczego partnerstwa. Wspiera innych przedsiębiorców, dzieląc się swoją wiedzą, doświadczeniem i kontaktami, jednocześnie promując integracyjny i sprawiedliwy ekosystem biznesowy.

Jakub is the CEO and Founder of R22, a GPW-listed holding, providing digital-enabled products to more than 340k clients worldwide. He is also the Founder of cyber_Folks, one of the leading hosting companies in the CEE region, and a Supervisory Board Member of Vercom, a global cloud communications platforms developer (CPaaS), and Profitroom, a premium booking platform for hotels (SaaS).

Jakub has deep expertise in building consumer-centric digital companies (>70% NPS). He excels at rescaling businesses by implementing end-to-end strategies in the areas of business and product development, marketing, sales, and pricing.

Jakub has also a successful track record of capital raising, being on both sides of the process. During his over 20 years of professional career, he has participated in 2 IPO (R22 in 2017 and Vercom in 2021) and over 50 investment and M&A deals. Most recently Jakub participated in the MailerLite acquisition (one of the biggest Polish tech investment – PLN 400m).

Jakub believes in the power of entrepreneurial partnership. He is supporting other entrepreneurs by sharing his knowledge, experience and connections while promoting an inclusive and equitable business ecosystem.

Pobierz zdjęcie (.jpg)

Konrad Kowalski, wiceprezes cyber_Folks odpowiedzialny za finanse

Od prawie 20 lat związany z controllingiem przedsiębiorstw, a od 6 lat z branżą hostingową. W cyber_Folks jako członek zarządu odpowiada głownie za tworzenie i realizację budżetu firmy. Absolwent Executive MBA.


For almost 20 years associated with controlling enterprises and six years with the hosting industry. At cyber_Folks, as a board member, he is mainly responsible for creating and implementing the company’s budget—executive MBA graduate.

Pobierz zdjęcie (.jpg)

Katarzyna Juszkiewicz, Chief Operating Officer w cyber_Folks

Od początku swojej pracy zawodowej związana z branżą hostingową i telekomunikacyjną. W swojej pracy tworzy obszary obsługi klienta, doskonali procesy, zarządza zmianami i stosuje najnowsze trendy w dziedzinach technologicznych. W firmie Cyber_Folks zajmuje stanowisko Wiceprezesa i jest odpowiedzialna za rozwój, utrzymanie produktów oraz obsługę klientów.


Kasia has been involved in the hosting and telecommunications industry since the beginning of her professional career. In her work, she creates customer service areas, perfects processes, manages changes and applies the latest technological trends. At Cyber_Folks, she holds the position of Vice President and is responsible for the development, product maintenance and customer service.

Pobierz zdjęcie (.jpg)

Artur Pajkert, Chief Marketing Officer w cyber_Folks

Od 2001 ułatwia firmom rozwój w internecie, koncentrując się na zagadnieniach związanych z hostingiem, bezpieczeństwem, marketingiem cyfrowym oraz komunikacją. Menedżer, autor publikacji, prelegent m.in. SEM KRK, I Love Marketing, Internet BETA, TEH, E-Trade Show, Digital Fest. Bloger, wykładowca akademicki. W cyber_Folks jako członek zarządu odpowiada za całokształt działań marketingowych.


Artur, Since 2001, has been facilitating the development of companies on the Internet, focusing on hosting, security, digital marketing and communication issues. Manager, author of publications, speaker, e.g. SEM KRK, I Love Marketing, Internet BETA, TEH, E-Trade Show, Digital Fest. Blogger, academic lecturer. In cyber_Folks, as a board member, he is responsible for all marketing activities.

Pobierz zdjęcie (.jpg)

Kacper Skoczylas, Head of marketing _Stores, SaaS e-commerce platform by cyber_Folks

Od ponad dekady związany z branżą hostingową. Doświadczony menadżer. Tworzy strategie, zarządza budżetami i procesami, buduje zespoły, pozyskuje klientów i nadzoruje wdrożenia technologii marketingowych. W cyber_Folks odpowiada za marketing nowego produktu SaaS e-commerce – _Stores.


Kacper has been involved in the hosting industry for over a decade. He creates strategies, manages budgets and processes, builds teams, acquires clients and oversees the implementation of marketing technologies. At cyber_Folks, he is responsible for marketing a new SaaS e-commerce product – _Stores.

Pliki do pobrania

Komunikaty prasowe

Kontakt

Artur Pajkert
Chief Marketing Officer w cyber_Folks
+48 722 392 450