Informacje prasowe

Materiały do pobrania i multimedia

Zarząd i kluczowi pracownicy

Pobierz zdjęcie (.jpg)

Jakub Dwernicki

Jakub jest Założycielem i CEO spółki cyber_Folks, holdingu notowanego na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, dostarczającego cyfrowe produkty do ponad 350 tys. klientów na całym świecie. Jest liderem wzrostu, pod jego kierownictwem kapitalizacja spółki cyber_Folks wzrosła 5-krotnie, osiągając wartość 1 mld PLN.

Jakub ma szerokie doświadczenie w budowaniu produktów cyfrowych skoncentrowanych na potrzebach klientów (>70% NPS). Specjalizuje się w skalowaniu biznesów poprzez implementacje kompleksowych strategii w takich obszarach jak rozwój produktu, marketing, sprzedaż, czy strategie cenowe. Założyciel cyber_Folks jest także zaangażowany w działania z obszaru AI, bierze czynny udział w poszerzaniu portfolio produktów AI spółki, których celem jest dostarczenie jeszcze bardziej kompleksowych, ułatwiających życie rozwiązań dla klientów.  

Jakub odniósł również wiele sukcesów w pozyskiwaniu kapitału, będąc po obu stronach tego procesu. Podczas swojej ponad 20-letniej kariery, uczestniczył w 2 IPO (cyber_Folks w 2017 r. i Vercom w 2021 r.) oraz ponad 50 procesach M&A, w tym w przejęciu MailerLite (wartość transakcji 400 mln PLN) – była to jedna z większych inwestycji polskich spółek technologicznych w 2022 r.

Jakub wierzy w partnerstwo w biznesie. Wspiera innych przedsiębiorców dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem, ale także kontaktami, promując przy tym przyjazne i otwarte środowisko biznesowe.

Jakub is the CEO and Founder of cyber_Folks, a GPW-listed holding that provides digital-enabled products to over 350,000 clients worldwide. Under his leadership, the market capitalization of cyber_Folks has increased fivefold, surpassing PLN 1 billion.

Jakub possesses extensive expertise in building consumer-centric digital companies, with NPS exceeding 70%. He excels at scaling businesses by implementing comprehensive strategies across various areas including business and product development, marketing, sales, and pricing. Additionally, Jakub is pioneering new opportunities in the AI segment by expanding the complexity of the product portfolio to offer even more user-friendly solutions for customers.

With a successful track record in capital raising, Jakub has been involved in both sides of the process. Throughout his over 20-year professional career, he has participated in two IPOs (cyber_Folks in 2017 and Vercom in 2021) and over 50 investment and M&A deals, including the acquisition of MailerLite (PLN 400 million) – one of the largest Polish tech investments in 2022.

Jakub strongly believes in the power of entrepreneurial partnership and actively supports other entrepreneurs by sharing his knowledge, experience, and connections. He advocates for an inclusive and equitable business ecosystem.

Pobierz zdjęcie (.jpg)

Konrad Kowalski, wiceprezes cyber_Folks odpowiedzialny za finanse

Od prawie 20 lat związany z controllingiem przedsiębiorstw, a od 6 lat z branżą hostingową. W cyber_Folks jako członek zarządu odpowiada głownie za tworzenie i realizację budżetu firmy. Absolwent Executive MBA.


For almost 20 years associated with controlling enterprises and six years with the hosting industry. At cyber_Folks, as a board member, he is mainly responsible for creating and implementing the company’s budget—executive MBA graduate.

Pobierz zdjęcie (.jpg)

Katarzyna Juszkiewicz, Chief Operating Officer w cyber_Folks

Od początku swojej pracy zawodowej związana z branżą hostingową i telekomunikacyjną. W swojej pracy tworzy obszary obsługi klienta, doskonali procesy, zarządza zmianami i stosuje najnowsze trendy w dziedzinach technologicznych. W firmie Cyber_Folks zajmuje stanowisko Wiceprezesa i jest odpowiedzialna za rozwój, utrzymanie produktów oraz obsługę klientów.


Kasia has been involved in the hosting and telecommunications industry since the beginning of her professional career. In her work, she creates customer service areas, perfects processes, manages changes and applies the latest technological trends. At Cyber_Folks, she holds the position of Vice President and is responsible for the development, product maintenance and customer service.

Pobierz zdjęcie (.jpg)

Artur Pajkert, Chief Marketing Officer w cyber_Folks

Od 2001 ułatwia firmom rozwój w internecie, koncentrując się na zagadnieniach związanych z hostingiem, bezpieczeństwem, marketingiem cyfrowym oraz komunikacją. Menedżer, autor publikacji, prelegent m.in. SEM KRK, I Love Marketing, Internet BETA, TEH, E-Trade Show, Digital Fest. Bloger, wykładowca akademicki. W cyber_Folks jako członek zarządu odpowiada za całokształt działań marketingowych.


Artur, Since 2001, has been facilitating the development of companies on the Internet, focusing on hosting, security, digital marketing and communication issues. Manager, author of publications, speaker, e.g. SEM KRK, I Love Marketing, Internet BETA, TEH, E-Trade Show, Digital Fest. Blogger, academic lecturer. In cyber_Folks, as a board member, he is responsible for all marketing activities.

Pobierz zdjęcie (.jpg)

Kacper Skoczylas, Head of marketing _Stores, SaaS e-commerce platform by cyber_Folks

Od ponad dekady związany z branżą hostingową. Doświadczony menadżer. Tworzy strategie, zarządza budżetami i procesami, buduje zespoły, pozyskuje klientów i nadzoruje wdrożenia technologii marketingowych. W cyber_Folks odpowiada za marketing nowego produktu SaaS e-commerce – _Stores.


Kacper has been involved in the hosting industry for over a decade. He creates strategies, manages budgets and processes, builds teams, acquires clients and oversees the implementation of marketing technologies. At cyber_Folks, he is responsible for marketing a new SaaS e-commerce product – _Stores.

Pliki do pobrania

Komunikaty prasowe

Kontakt

Artur Pajkert
Chief Marketing Officer w cyber_Folks
+48 722 392 450