Formularz zgłoszenia treści niezgodnych z przepisami prawa

Poniższy formularz pozwala dokonać uzasadnionego zgłoszenia Dostawcy hostingu, cyber_Folks S.A. treści niezgodnych z przepisami prawa, jakie mogą wystąpić w ramach usług hostingowych, świadczonych przez Dostawcę na rzecz swoich Klientów. Co do zasady to Klienci odpowiadają za treści, jakie publikują na swoich stronach internetowych oraz za to, w jaki sposób wykorzystują usługi hostingowe świadczone przez Dostawcę, jednak przepisy Aktu o usługach cyfrowych*, umożliwiają dowolnej osobie zgłosić uzasadnione, nielegalne treści. Aby tego dokonać należy w sposób precyzyjny wypełnić następujący formularz w jego pełnym zakresie:

Oświadczenia
* Akt o usługach cyfrowych - ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych);