Jak ustawić maskowanie adresów URL w przeglądarce?

Jeśli chcesz, aby po wpisaniu w przeglądarce adresu Twojej domeny http://przyklad.com wyświetlała się zawartość pliku plik_indeksu.php znajdującego się w innym katalogu inny_katalog niż katalog public_html konieczne jest odpowiednie uzupełnienie pliku .htaccess dla domeny. Plik ten możesz edytować np. z poziomu FTP lub z poziomu panelu administracyjnego hostingu w Menadżerze plików. Następnie uzupełnij plik następującymi wpisami:
#Wlaczamy modul rewrite.

RewriteEngine On

#przekierowujemy domenę z adresu http://przyklad.com na http://www.przyklad.com

rewritecond %{http_host} ^przyklad.com [nc]
rewriterule ^(.*)$ http://www.przyklad.com/$1 [r=301,nc,L]

#teraz zmieniamy glowny katalog strony z public_html na inny_katalog

RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/inny_katalog/
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d

RewriteRule ^(.*)$ /inny_katalog/$1 [L]
RewriteRule ^(/)?$ inny_katalog/plik_indeksu.php [L]

Od tej pory po wpisaniu w przegladarce adresu: http://przyklad.com zostaniemy przekierowani na adres http://www.przyklad.com i zostanie wyświetlony plik plik_indeksu.php

jak-ustawic-maskowanie-adresow-url-w-przegladarce
>
Krzysztof Przybyła