Sprawdź swoją wiedzę zdobytą w kursie i zdobądź certyfikat.

Jak działa ten test wiedzy?

  • Przed wypełnieniem trzeba podać imię i nazwisko, bowiem te dane automatycznie nałożą się na certyfikat po wypełnieniu testu.
  • Test wiedzy składa się z 15 pytań bazujących na wszystkich 4 odcinkach kursu.
  • Test bazuje na pytaniach zamkniętych. W każdym pytaniu tylko jedna odpowiedź jest poprawna.