Jak udzielić dostępu do Panelu Klienta dodatkowemu użytkownikowi?

Jeśli chcesz dodać dodatkowego użytkownika uprawnionego do zarządzania Twoim kontem klienckim oraz usługami, możesz w tym celu skorzystać z opcji „Dostęp do konta” dostępnej w Panelu klienta. Jest to rozwiązanie przydatne również dla agencji i freelancerów, ponieważ umożliwia logowanie się do jednego panelu, a już z jego poziomu zarządzanie konkretnym kontem i klientami.

Nowego uprawnionego użytkownika dodajemy z poziomu Panelu klienta, do którego chcemy dodać takie dodatkowe konto. W tym celu należy:

  1. Zalogować się do Panelu klienta na stronie www.panel.cyberfolks.pl.
  2. W sekcji „Twoje dane” przejść do opcji „Dostęp do konta”.
  3. Kliknąć w opcję „Udostępnij konto”, a następnie wprowadzić numer klienta osoby, której udzielamy takiego dostępu. Numer klienta jest dostępny po kliknięciu na ikonę użytkownika w prawym górnym rogu Panelu Klientaikona
    panel klienta
  4. Zatwierdzamy opcję i zaznaczamy zgodę w wymaganych miejscach.
  5. W tym momencie upoważniana osoba otrzymuje maila z powiadomieniem o zaproszeniu. Informacja ta również będzie dostępna w panelu upoważnianego użytkownika, w sekcji „Twoje dane” > „Dostęp do konta”. Konieczne jest zaakceptowanie zaproszenia do zarządzania kontem.
    panel klienta
  6. Po akceptacji zaproszenia zarządzanie drugim kontem jest już możliwe. W Panelu klienta upoważnionego użytkownika, w sekcji „Twoje dane” > „Dostęp do konta” znajduje się lista dostępnych kont oraz możliwość automatycznego logowania się na nie.

Ważne! Jeśli chcesz udzielić komuś dostępu tylko do hostingu, ale nie do rozliczeń i innych elementów dostępnych w Panelu klienta, możesz skorzystać np. z opcji tworzenia dodatkowego konta FTP na serwerze. Zrobisz to postępując zgodnie z tą instrukcją: https://cyberfolks.pl/pomoc/jak-zalozyc-dodatkowe-konto-ftp/.

Jeśli pojawią się dodatkowe pytania, zachęcamy do kontaktu na wsparcie@cyberfolks.pl

jak-udzielic-dostepu-do-panelu-klienta-dodatkowemu-uzytkownikowi
>
Krzysztof Przybyła