Ustawienia antyspamu dla domeny

  • Konfiguracja poczty
Artykuł dla panelu:
ServerPanelserver_Panel

W server_Panel możliwe jest włączenie lub wyłączenie trzech filtrów antyspamowych działających dla wszystkich kont pocztowych w danej domenie.

  • RBL

Zabezpieczenie to weryfikuje, czy adres IP serwera nadawcy znajduje się, na któreś z popularnych, globalnych czarnych list, na które trafiają serwery zgłoszone jako rozsyłające spam.

  • SPF

Ten mechanizm, sprawdza czy adres IP serwera, z którego otrzymał wiadomość jest uprawniony do wysyłki z danego adresu ( dokładniej domeny nadawcy). Mechanizm ten ma na celu zapobieżenie sytuacji, w której ktoś podszywa się pod nadawcę i bez jego wiedzy próbuje rozsyłać wiadomości z nieuprawnionego serwera.

  • Szare listy

Filtr ten ma na celu wyeliminowanie spamowych wiadomości. Działa on w następujący sposób:

Po stronie serwera odbiorcy istnieje baza danych, w której przechowuje się informacje o następujących trójkach:

adres IP serwera, który próbuje wysłać wiadomość
adres email nadawcy
adres email odbiorcy
Dla każdej wiadomości serwer sprawdza czy posiada już taką trójkę w swojej bazie. Jeśli tak, to wiadomość jest dostarczana do odbiorcy. Jeśli nie, to serwer czasowo odmawia przyjęcie przesyłki, np. na okres 5 minut i zapamiętuje tą trójkę w swojej bazie. Klasyczny serwer pocztowy po stronie nadawcy ponowi wysłanie wiadomości i zostanie ona dostarczona do odbiorcy, ponieważ serwer nadawcy będzie już posiadał informację o takiej trójce. Natomiast program do wysyłania spamu nie ponowi przesyłki dzięki czemu spam nie zostanie dostarczony do odbiorcy. Informacje o każdej trójce przechowywane są w bazie danych przez określony czas, np. 3 miesiące, po czym są z niej usuwane.

ustawienia-antyspamu-dla-domeny
>
Wiktor Słup-Ostrawski
Szukaj
Generic filters