Podstawowe polecenia oraz programy

 • Inne zagadnienia stron www
 • Strony www

Podstawowe polecenia dostępne przez konsolę (SSH):

 • ls – pokazuje nam pliki i katalogi w obecnym katalogu
 • ls -a – to samo co wyżej tylko, że razem z plikami ukrytymi
 • ls -l – pokazuje nam pliki i katalogi razem z prawami dostepu, datami etc.
 • pwd – pokazuje nam calą ścieżkę do katalogu w ktorym jesteśmy
 • rm – usuwa pliki
 • rm -rf – usuwa katalogi i pliki w nim zawarte
 • cat – pokazuje zawartość pliku, wywołanie: cat nazwapliku
 • cp – kopiuje pliki i katalogi, wywołanie: cp plik1 plik2
 • mv – przenosi pliki lub katalogi bądź zmienia ich nazwę
 • mkdir – tworzy katalog
 • chmod – zmienia prawa dostępu do plików lub katalogów
 • chown – zmienia właściciela plików lub katalogów
 • touch – tworzy nowe pliki
 • grep – wyświetla wiersze zawierajace dany ciąg znaków

Podstawowe programy:

 • mc – Midnight Commander manager plików
 • pico – edytor plików tekstowych Pico
 • nano – edytor plików tekstowych nano
 • vi – Vi, zaawansowany edytor plików tekstowych
 • mcedit – Mcedit, edytor plików tekstowych z mc
 • tar – pakuje pliki
 • wget – służy do pobierania plików

Do każdego polecenia istnieje instrukcja obsługi ,wystarczy wydać polecenie:

man polecenie

podstawowe-polecenia-oraz-programy
>
Krzysztof Przybyła
Szukaj
Generic filters