Konfiguracja klientów poczty – porty, adres serwera, przykłady

Numery portów poczty dla cyber Folks

UsługaPortPort SSL
Port SMTP587465
Port POP3110995
Port IMAP143993

Uwaga: Nie zalecamy korzystania z portu 25 do usługi SMTP. Port ten jest blokowany przez większość wiodących dostawców internetowych w związku z wysyłaniem spamu. Niemniej jednak wysyłka wiadomości z wykorzystaniem portu 25 jest możliwa na naszych serwerach. Najlepiej od razu skonfigurować klienta pocztowego tak, aby do wysyłki maili wykorzystywał port 587.

Adres serwera (host) poczty jest widoczny na belce po lewej stronie w panelu administracyjnym:

Uwagi do konfiguracji programów pocztowych

Protokół POP3
Protokół POP3 (Post Office Protocol 3) jest przeznaczony głównie do pracy w trybie „offline”. Program pocztowy po połączeniu z serwerem poczty pobiera całą nieprzeczytana korespondencję wraz z załącznikami na komputer lokalny i w zależności od konfiguracji programu pocztowego usuwa wiadomości z serwera (domyślnie) lub pozostawia na serwerze.

Protokół IMAP
Protokół IMAP (Internet Message Access Protocol) działa w inny sposób. Cała poczta przechowywana jest na serwerze w skrzynce pocztowej i w dodatkowych folderach pocztowych. Po połączeniu z serwerem na komputer lokalny transmitowane są jedynie same nagłówki wiadomości. Transmisja treści oraz załączników następuje dopiero po otwarciu danego listu, dzięki czemu możliwe jest kasowanie i filtrowanie korespondencji bez jej pobierania z serwera.

W przypadku pracy na protokole IMAP na każdym z urządzeń widzimy tą samą zawartość skrzynki.

Nazwa użytkownika i hasło
Jako nazwę użytkownika należy używać całego adresu e-mail, np. (j.kowalski@nowa-domena.pl). Konto pocztowe musi zostać oczywiście wcześniej utworzone w panelu administracyjnym. Wyjątek stanowi tutaj główne konto pocztowe o nazwie konta hostingowego. Przykładowo jeśli nasze konto hostingowe ma login lnxpl, to taka też będzie nazwa użytkownika dla tego konta pocztowego.

Wymagana autoryzacja SMTP
Do poprawnego wysyłania poczty wymagane jest włączenie autoryzacji SMTP. W kliencie pocztowym Outlook jest to opcja „Serwer SMTP wymaga uwierzytelnienia” lub w Thunderbird w Kontach pocztowych – Poczta wychodząca – w Edycji konta – należy wybrać Uwierzytelnianie: Normalne hasło.

Brak zaznaczonego uwierzytelniania może powodować przy wysyłce błąd „550 relay not permitted, authentication required”.

Certyfikat SSL jest nieautoryzowany
Usługa pocztowa jest chroniona przez certyfikat, który działa dla wszystkich subdomen, czyli jest wystawiony dla *.cyberfolks.pl. Dlatego też jeśli podamy jako adres serwera poczty przychodzącej i wychodzącej mail.nazwadomeny.pl (gdzie nazwadomeny to Twoja domena) pojawi się komunikat z ostrzeżeniem, iż certyfikat nie jest zaufany, ponieważ nie pasuje do naszej domeny. W związku z tym należy zaakceptować wyjątek bezpieczeństwa lub zainstalować certyfikat. Dlatego też zalecamy użycie adresu serwera, na którym znajduje się nasze konto hostingowe z cyberfolks.pl w nazwie.

Adres serwera pocztowego z wdrożonym certyfikatem SSL, podany jest na belce po lewej stronie w panelu administracyjnym.

Chcesz mieć pewność, że Twoja poczta jest dobrze zabezpieczona? Może Cię zainteresować artykuł na naszym blogu – Bezpieczeństwo poczty.

Łukasz Bielawski
>
Łukasz Bielawski
Zawsze chętny do pomocy. Od 10 lat zajmuje się marketingiem internetowym, z naciskiem na działania seo oraz kampanie w ekosystemie Google Ads. Prywatnie pasjonat motoryzacji.