Jak zmienić wersję PHP poprzez plik .htaccess?

Artykuł dla panelu:
DirectAdmindirect_Admin
ServerPanelserver_Panel
 1. Zaloguj się do panelu administratora
 2. Wybierz opcję „Menadżer plików” w górnym menu
 3. Przejdź do katalogu domains następnie nazwa domeny w której chcesz zmienić wersję PHP i public_html przykład (domains/nazwadomeny.pl/public_html)
 4. Wybierz opcję edycji pliku .htaccess lub jeśli go nie ma: „Utwórz nowy plik” o nazwie „.htaccess”
 5. W opcji edycji pliku wpisz jedną z podanych linii dla wybranej wersji PHP a następnie kliknij „Zapisz”:
  AddHandler application/x-httpd-php56 php – dla PHP 5.6
  AddHandler application/x-httpd-php70 php – dla PHP 7.0
  AddHandler application/x-httpd-php71 php – dla PHP 7.1
  AddHandler application/x-httpd-php72 php – dla PHP 7.2
  AddHandler application/x-httpd-php73 php – dla PHP 7.3
  AddHandler application/x-httpd-php74 php – dla PHP 7.4
  AddHandler application/x-httpd-php80 php – dla PHP 8.0
  AddHandler application/x-httpd-php81 php – dla PHP 8.1
 6. Po zapisaniu pliku wersja PHP dla domeny zostanie zmieniona.

Na serwerach WWW, działających w oparciu o server_Panel dostępne są interpretery PHP w wersji 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 7.0, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0.

Domyślną wersją jest wersja 7.4. Jeśli chcesz skorzystać z innej wersji środowiska PHP możesz zrobić to z poziomu server_Panelu.

Po zalogowaniu do panelu otwórz kolejno zakładki:

Panel » Serwer www » Lista adresów WWW

Następnie przy wskazaniu, dla którego chcesz zmienić wersję php, klikamy na PHP

a następnie -> Wybór Wersji , klikamy na wersję jaka nas interesuje i na koniec klikamy Zapisz na dole strony.

Na koniec, na dole strony klikamy ZAPISZ

Istnieje również alternatywny sposób zmiany wersji:

Przeciążenie typu w plikach „.htaccess”

Jeśli chciałbyś aby skrypty PHP (pliki z rozszerzeniem *.php) w wybranym katalogu Twojej strony były interpretowane przez inną wersję PHP możesz wymusić to w pliku „.htaccess”. W tym celu umieść w nim następujący zapis:

Dla wersji PHP 8.0 zawartość pliku .htaccess powinna być następująca:

<Files *.php>
 ForceType application/x-httpd-php80
</Files>

Dla wersji PHP 7.4 zawartość pliku .htaccess powinna być następująca:

<Files *.php>
 ForceType application/x-httpd-php74
</Files>

Dla wersji PHP 7.3 zawartość pliku .htaccess powinna być następująca:

<Files *.php>
 ForceType application/x-httpd-php73
</Files>

Dla wersji PHP 7.2 zawartość pliku .htaccess powinna być następująca:

<Files *.php>
 ForceType application/x-httpd-php72
</Files>


Dla wersji PHP 7.0 zawartość pliku .htaccess powinna być następująca:

<Files *.php>
 ForceType application/x-httpd-php70
</Files>


Dla wersji PHP 5.6 zawartość pliku .htaccess powinna być następująca:

<Files *.php>
 ForceType application/x-httpd-php56
</Files>


Dla wersji PHP 5.4 zawartość pliku .htaccess powinna być następująca:

<Files *.php>
 ForceType application/x-httpd-php54
</Files>


Dla wersji PHP 5.3 zawartość pliku .htaccess powinna być następująca:

<Files *.php>
 ForceType application/x-httpd-php53
</Files>


Dla wersji PHP 5.2 zawartość pliku .htaccess powinna być następująca:

<Files *.php>
 ForceType application/x-httpd-php52
</Files>
jak-zmienic-wersje-php-poprzez-htaccess
>
Krzysztof Przybyła