Jakie masowe zmiany mogą być zrealizowane w Produkty > Komentarze?

Zaznaczając wiele komentarzy możesz dokonywać ich masowych zmian w zakresie: zatwierdzania, odrzucania, oznaczenia jako spam, bądź przeniesienie do kosza.

jakie-masowe-zmiany-moga-byc-zrealizowane-w-produkty-komentarze
>
Adrian Diemidiuk