Jak przekierować domenę z OVH.pl na serwer w cyberfolks.pl?

Jeśli chcesz, aby strona i poczta w domenie, którą zakupiłeś w ovh.pl była utrzymywana na serwerze w cyberfolks.pl, najlepiej skierować strefę DNS na nasze serwery. Jeśli z serwera cyberfolks.pl ma odpowiadać tylko poczta lub strona w Twojej domenie, możesz skierować do nas tylko konkretne rekordy.

Logowanie do ovh.pl

1. Wejdź na stronę ovh.pl i zaloguj się do panelu klienta

2. Wybierz dziale „Moje produkty i usługi” wybierz właściwą domenę
3. Po przejściu do ustawień domeny w sekcji „Bezpieczeństwo” wyłącz opcję „Zabezpieczenie DNS – DNSSEC”

Opcja 1 – Skierowanie strefy DNS na serwery cyberfolks.pl

1. W panelu wybierz „Serwery DNS”

2. Wybierz opcję „Zmień serwery DNS”

3. Wprowadź DNSy cyberfolks.pl:
ns1.cyberfolks.pl
ns2.cyberfolks.pl
ns3.cyberfolks.pl
jak na zdjęciu i zapisz zmiany klikając w „Zastosuj konfigurację”

Opcja 2 – Wydelegowanie poszczególnych rekordów na serwery w cyberfolks.pl

1. W panelu wybierz „Strefa DNS”

2. Po prawej stronie wybierz opcję „Dodaj rekord”

Poniżej opisano proces dodawania rekordów A i MX dla domeny, jeśli posiadasz już takie rekordy, kierujące na inną usługę możesz skorzystać z jednej z dwóch opcji:

a) usuń te rekordy korzystając z opcji „Usuń rekord”, aby nie powodować duplikatów i dodaj je ponownie według instrukcji poniżej
b) edytuj obecne rekordy (podając dane wg poniższych instrukcji) po kliknięciu w opcję „Zmień rekord”


Skierowanie strony na serwer w cyberfolks.pl

Jeśli chcesz, aby strona odpowiadała z serwera w cyberfolks.pl, nie zmieniając konfiguracji pozostałych rekordów, usuń obecne rekordy A dla domeny twojadomena.pl i subdomeny www.twojadomena.pl i dodaj je ponownie, wskazując IP serwera w cyberfolks.pl.

W panelu administracyjnym hostingu po lewej stronie znajdziesz IP serwera, na który należy skierować domenę:

Uwaga! Zdjęcie zawiera przykładowy adres IP – właściwy adres znajdziesz w panelu administracyjnym swojego hostingu.

Jeśli kierujesz na nasz serwer główną domenę twojadomena.pl pole „Subdomena” pozostaw puste.
Wraz z domeną warto przekierować również subdomenę www.twojadomena.pl, w tym celu w polu „Subdomena” wpisz www – nazwa domeny zostanie dopisana automatycznie.
Uzupełnij pole „Adres docelowy”, podając w nim IP swojego serwera w cyberfolks.pl


Kliknij „Dalej” i w kolejnym kroku potwierdź zapisane zmiany.

Skierowanie poczty na serwer w cyberfolks.pl

Jeśli chcesz skierować tylko pocztę na serwery cyberfolks.pl, skieruj subdomenę mail.twojadomena.pl rekordem A na IP serwera w cyberfolks.pl, a następnie wskaż rekord MX na tą subdomenę.
W tym celu dodać rekord typu A dla subdomeny mail.twojadomena.pl, jak opisano powyżej.
Aby dodać rekord MX, wybierz opcję „Dodaj rekord”, wybierz typ MX:

Wprowadź poniższą konfigurację:
Subdomena: pozostaw to pole puste, jeśli delegujesz do nas pocztę dla głównej domeny
Priorytet: 10
Adres docelowy: mail.twojadomena.pl. (pamiętaj o kropce na końcu, kończącej rekord)

Kliknij „Dalej” i w kolejnym kroku potwierdź zapisane zmiany.

Delegując pocztę do cyberfolks.pl, dodaj również rekord SPF – zgodnie z instrukcją poniżej:

Zaznacz pola wskazane na zdjęciu poniżej:

W polu „include” warto również dopisać spf.cyberfolks.pl:

Gotowe! Po odczekaniu propagacji nowych rekordów Twoja domena będzie skierowana na serwery cyberfolks.pl. Po kilku godzinach od wprowadzenia rekordów możesz zwrócić się do nas na wsparcie@cyberfolks.pl lub poprzez czat o weryfikację poprawności konfiguracji.

jak-przekierowac-domene-z-ovh-pl-na-serwer-w-cyberfolks-pl
>
Kasia Bielawska