Gdzie ustawię jednostki miar i wag?

Aby włączyć tę opcję przejdź do Ustawienia > Sprzedaży w sekcji Produkty.

gdzie-ustawie-jednostki-miar-i-wag
>
Adrian Diemidiuk