Dodawanie atrybutów oraz wariantów do produktów

Wejdź w zakładkę PRODUKTY>ATRYBUTY. Tam wprowadź nazwę atrybutu (czyli np. rozmiar), a po jej wpisaniu nacisnąć ZAPISZ ATRYBUT.

Na liście po prawej stronie ekranu dostępne są już utworzone atrybuty – wybieramy atrybut do którego chcemy dodać jakiś rodzaj (np. do rozmiaru chcemy dodać M) i wciskamy KONFIGURUJ TAKSONOMIE.

W konfiguracji taksonomii wprowadzamy nazwę (czyli np. XL) i zapisujemy używając przycisku DODAJ NOWY …

Po dodaniu wszystkich elementów do atrybutu przechodzimy do zakładki PRODUKTY>LISTA PRODUKTÓW, a następnie wybieramy przy produkcie, do którego chcemy dodać stworzone przez nas atrybuty, opcję EDYCJA i na edycji produktu przechodzimy do sekcji DANE PRODUKTU i tam, z rozwijanej listy wybieramy PRODUKT Z WARIANTAMI.

Wchodzimy na danych produktu w zakładkę ATRYBUTY. Tu z rozwijanej listy wybieramy atrybut, który chcemy dodać do produktu (czyli np. rozmiar) i klikamy DODAJ.

Klikamy w pole WYBIERZ WARTOŚCI i wybieramy te, które mają się pojawić w opcji wyboru dla klienta.

Jeśli wartości są dodane poprawnie wyświetlą się one pod tym polem w żółtych obramówkach:

W tym kroku musimy też pamiętać, aby zaznaczyć okienko DLA WARIANTÓW, a następnie ZAPISZ ATRYBUTY.

Przechodzimy do zakładki WARIANTY (nadal w sekcji DANE PRODUKTU) i na rozwijanej liście wybieramy UTWÓRZ WARIANTY ZE WSZYSTKICH ATRYBUTÓW a następnie klikamy przycisk IDŹ.

Po wybraniu IDŹ wyświetli nam się okno dialogowe – klikamy OK, a następnie OK.

Pojawi nam się lista atrybutów – każdy z wariantów edytujemy osobno. Do edycji wariantu możemy przejść klikając na trójkąt obok przycisku „usuń”.

WAŻNE! Dla każdego wariantu musimy ustawić stan magazynowy oraz cenę regularną, aby klient mógł je wybrać!

Ostatnim krokiem jest zapisanie zmian na produkcie – przycisk AKTUALIZUJ.

dodawanie-atrybutow-oraz-wariantow
>
Jagoda Wojtyczka